Chatregels (2023)

Voor de gehele website gelden de Algemene Voorwaarden.

CHATTEN:

1. Chatten op Events4Holland.nl is een gunst, geen recht. De moderators van het kanaal zijn enkel bevoegd voor hetgeen er gebeurt op Events4Holland.nl. Voor wat er gebeurt in privékanalen of waar dan ook op of buiten Internet zijn zij niet verantwoordelijk. Wel kunnen ze je de toegang tot Events4Holland.nl ontzeggen als blijkt dat er via privékanalen of waar dan ook wordt geroddeld, gestookt, gedreigd, gevraagd naar privégegevens enz. Wie dit doet is niet welkom in ons chatkanaal en dergelijk gedrag kan worden gemeld bij een operator.

2. De operators kunnen ingrijpen zodra je de regels overtreedt. Dit kan gaan van een waarschuwing, een kick, een ban voor enkele minuten of een ban van onbepaalde duur (permban).

3. De moderators zijn tevens een aanspreekpunt voor allerlei vragen of problemen die er zijn met het chatten. Zij zijn er niet alleen om je te straffen, maar VOORAL om te helpen.

4. Openlijk kritiek uiten op een beslissing van een moderator wordt niet geduld. Gebruik het contactformulieren het Events4Holland.nl moderatieteam zal dan een onafhankelijk en objectief onderzoek en oordeel vellen. Wie een conflict heeft met een andere chatter en een klacht indient over de andere partij, heeft daarmee nog geen vrijbrief om zélf de regels te overtreden, het eigen aandeel telt net zo zwaar mee.

ALGEMEEN:

5. Alles wat door de wet verboden is, wordt ook op Events4Holland.nl NIET toegestaan (aanzetten tot gebruik en verkoop van drugs via Events4Holland.nl en andere illegale activiteiten leiden onherroepelijk tot verwijdering van het kanaal).

6. Scherm niet met het begrip “vrije meningsuiting” wanneer het gaat over illegale dingen of zaken die de goede sfeer of de bescherming van minderjarigen in het gedrang brengen. Discussie over allerlei onderwerpen zijn toegelaten zolang ze de goede sfeer en de regels niet overschrijden. Wanneer de operator je vraagt de discussie te beëindigen word je verzocht dit ook te doen. Geen gevolg geven aan zijn/haar oproep leidt tot verwijdering van de chatroom. Houd de discussie netjes en beleefd met respect voor ieders mening.

7. Racisme en andere vormen van intolerantie zijn verboden.

8. Ruziemaken of opstoken leidt tot verwijdering van ALLE betrokken partijen, ongeacht wie er begonnen is. Mensen die je lastig vallen of je niet kan uitstaan negeer je het best.

PERSOONLIJK:

9. Je nickname is je eigen gebruikersnaam en kan niet gewijzigd worden. Neem je als gast deel aan de chat dan is je naam ook “GAST_” met een cijfer.

10. Onze chatbox wordt bezocht door mensen van alle leeftijden, dus ook jeugdigen vanaf 18 jaar. Om hen te beschermen worden geen seksueel getinte uitspraken geduld. Cybersex en aanverwanten zijn NIET toegelaten.

11. Het publiekelijk delen van persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer, adres zijn niet toegelaten.

12. Afspraakjes maken op Events4Holland.nl doe je niet in de openbare chatroom maar in een privé chat.

TECHNISCH:

13. Nuken, Trojaans en aanverwanten zullen bestraft worden.

14. Scripts (o.a. away- en backmeldingen met de hand geschreven) met uitvoer in het kanaal zijn verboden. MP3 of andere jukeboxtoestanden zijn niet toegestaan.

15. CAPS (hoofdletters) typen betekent in cyberland “roepen”. We zijn niet doof, dus roepen is zeer vervelend en wordt best vermeden.

16. Klonen (m.a.w. chatten met verschillende nicks op éénzelfde IP-adres) zijn niet toegelaten. Indien u over een netwerk beschikt dat gebruik maakt van één IP, verwittig dan de @ van dienst. Zo niet wordt u verwijderd.

17. Bots (eggdrops, windrops) vreemd aan Events4Holland.nl zijn niet toegelaten.

18. “Autorejoin after kick” wordt automatisch door de bots bestraft. Het is dan ook aan te raden deze functie uit te schakelen.

OVERIGE:

19. Events4Holland.nl is geen koopjeskrant of reclamebord.

20. Events4Holland.nl is ook geen spelkanaal.

TEN SLOTTE:

Houd rekening met het feit dat sommige mensen niet altijd zijn wie ze beweren te zijn. Geef daarom nooit je privé-gegevens aan iemand waarvan je niet zeker bent dat je hem/haar kent. Wanneer iemand aandringt om toch privégegevens te verstrekken, meld dat dan met voldoende bewijzen bij de operator.

Heb je vermoedens dat er mensen zijn met duistere bedoelingen, die bijvoorbeeld op zoek zijn naar minderjarigen, aarzel dan niet om een operator te verwittigen. Zij zullen dan de nodige stappen zetten. Ga vooral niet zelf anderen voor anderen waarschuwen. Dit wordt gezien als roddelen en stoken waardoor je zelf wordt verwijderd.

Weet dat je niet alleen bent op onze chatbox. Respecteer daarom de andere chatters en hun gesprek.

IRC of chat is GEEN weerspiegeling van het echte leven. Maak u dus niet druk en probeer te genieten van de contacten die u legt met andere mensen. Tenslotte kent men pas iemand goed wanneer men de persoon in kwestie in het echt heeft ontmoet. Het echte leven speelt zich niet af op IRC maar erbuiten.

Veel chatplezier,
Beheerder “Events4Holland.nl”

image_pdfimage_print